Hem freelance hem de Aibell Game Localization bünyesinde çalışan bir çevirmen olarak, yabancı dildeki video/mobil oyunlarının Türkçe'ye çevrilmesi/yerelleştirmesi üzerine çalışmaktayım. Aşağıdaki listede kişisel çalışmalarımı görebilirsiniz.

 

As a translator working both freelancer and in Aibell Game Localization, I work on translation/localization of video games/mobile games into Turkish. All of my personal projects are listed below.

Offical Localizations

Offical Localizations (Pending Update)

Personal Localization Projects

Joint Projects with Localization Groups

...MORE IS YET TO COME...