Hem freelance hem de Aibell Game Localization bünyesinde çalışan bir çevirmen olarak, yabancı dildeki video/mobil oyunlarının Türkçe'ye çevrilmesi/yerelleştirmesi üzerine çalışmaktayım. Aşağıdaki listede kişisel çalışmalarımı görebilirsiniz.

 

As a translator working both freelancer and in Aibell Game Localization, I work on translation/localization of video games/mobile games into Turkish. All of my personal projects are listed below.

Offical Localizations

Personal Localization Projects

Joint Projects with Localization Groups

...MORE IS YET TO COME...