top of page

Hem freelance hem de Aibell Game Localization bünyesinde çalışan bir çevirmen olarak, yabancı dildeki video/mobil oyunlarının Türkçe'ye çevrilmesi/yerelleştirmesi üzerine çalışmaktayım. Aşağıdaki listede kişisel çalışmalarımı görebilirsiniz.
 
As a translator working both freelancer and in Aibell Game Localization, I work on translation-localization of video games and mobile games into Turkish. All of my personal projects are listed below.

Official Localizations

Personal Localization Projects

Projects with Localization Groups

...MORE IS YET TO COME...

bottom of page